Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 7. júna 2016 - Štrasburg

12. Rozhodnutie prijaté v súvislosti s programom v oblasti nových zručností pre Európu (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie prijaté v súvislosti s programom v oblasti nových zručností pre Európu (2016/2504(RSP))

V rozprave vystúpila Inés Ayala Sender k prítomnosti skupiny návštevníkov zo španielskeho mesta Calanda, ktorí boli usadení na galérii pre návštevníkov.

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Anne Sander, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Kostadinka Kuneva, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog a Nikolaos Chountis.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward a Eva Paunova.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić a Bill Etheridge.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia