Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 7. června 2016 - Štrasburk

13. Situace v Bangladéši (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Bangladéši (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan a Ana Gomes.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

Vystoupili: Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri a Agnes Jongerius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Kateřina Konečná a Csaba Sógor.

Vystoupil Bert Koenders.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí