Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 7. juuni 2016 - Strasbourg

13. Olukord Bangladeshis (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Bangladeshis (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan ja Ana Gomes.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

Sõna võtsid Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri ja Agnes Jongerius.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Kateřina Konečná ja Csaba Sógor.

Sõna võttis Bert Koenders.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika