Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 7. lipnja 2016. - Strasbourg

13. Stanje u Bangladešu (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Bangladešu (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (predsjedatelj Vijeća ) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan i Ana Gomes.

(Sjednica je nakratko prekinuta)

Govorili su: Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri i Agnes Jongerius.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Kateřina Konečná i Csaba Sógor.

Govorio je Bert Koenders.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti