Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 7 juni 2016 - Straatsburg

13. De situatie in Bangladesh (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Bangladesh (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan en Ana Gomes.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Het woord wordt gevoerd door Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri en Agnes Jongerius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Kateřina Konečná en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Bert Koenders.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid