Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 7 iunie 2016 - Strasbourg

13. Situația din Bangladesh (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Bangladesh (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan și Ana Gomes.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Au intervenit: Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri și Agnes Jongerius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Kateřina Konečná și Csaba Sógor.

A intervenit Bert Koenders.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate