Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 7. júna 2016 - Štrasburg

13. Situácia v Bangladéši (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Bangladéši (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan a Ana Gomes.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Vystúpili títo poslanci: Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri a Agnes Jongerius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Kateřina Konečná a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpil Bert Koenders.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia