Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2234(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0143/2016

Разисквания :

PV 07/06/2016 - 14
CRE 07/06/2016 - 14

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0263

Протокол
Вторник, 7 юни 2016 г. - Страсбург

14. Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Филипините (одобрение) *** - Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините (присъединяване Хърватия) *** - Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (разискване)
CRE

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна [2015/2234(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok представя докладите.

Изказа се Bert Koenders (действащ председател на Съвета) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Werner Langen, от името на групата PPE, Goffredo Maria Bettini, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld и Alessia Maria Mosca.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказа се Bert Koenders.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.10, точка 12.09 и точка 12.11 от протокола от 8.6.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност