Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2234(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0143/2016

Debatten :

PV 07/06/2016 - 14
CRE 07/06/2016 - 14

Stemmingen :

PV 08/06/2016 - 12.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0263

Notulen
Dinsdag 7 juni 2016 - Straatsburg

14. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (Goedkeuring) *** - Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (toetreding Kroatië) *** - Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (resolutie) (debat)
CRE

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds [2015/2234(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Werner Langen, namens de PPE-Fractie, Goffredo Maria Bettini, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Ilhan Kyuchyuk, namens de ALDE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld en Alessia Maria Mosca.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Bert Koenders.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.10, punt 12.09 en punt 12.11 van de notulen van 8.6.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid