Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2234(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0143/2016

Debaty :

PV 07/06/2016 - 14
CRE 07/06/2016 - 14

Głosowanie :

PV 08/06/2016 - 12.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0263

Protokół
Wtorek, 7 czerwca 2016 r. - Strasburg

14. Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (zgoda) *** - Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (przystąpienie Chorwacji) *** - Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (rezolucja) (debata)
CRE

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony [2015/2234(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok przedstawił sprawozdania.

Głos zabrał Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Werner Langen w imieniu grupy PPE, Goffredo Maria Bettini w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld i Alessia Maria Mosca.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Bert Koenders.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 8 czerwca 2016 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności