Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2234(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0143/2016

Rozpravy :

PV 07/06/2016 - 14
CRE 07/06/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 08/06/2016 - 12.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0263

Zápisnica
Utorok, 7. júna 2016 - Štrasburg

14. Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (súhlas) *** - Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (pristúpenie Chorvátska) *** - Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (uznesenie) (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Únie, Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o podpise v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie, Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Filipínskou republikou na strane druhej [2015/2234(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok uviedol správy.

V rozprave vystúpil Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen v mene skupiny PPE, Goffredo Maria Bettini v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld a Alessia Maria Mosca.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpil Bert Koenders.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.10, bod 12.09 a bod 12.11 zápisnice zo dňa 8.6.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia