Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2234(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0143/2016

Debatter :

PV 07/06/2016 - 14
CRE 07/06/2016 - 14

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0263

Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg

14. Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (samtycke) *** – Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (Kroatiens anslutning) *** – Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (resolution) (debatt)
CRE

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan uropeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan [2015/2234(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok redogjorde för betänkandena.

Talare: Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Goffredo Maria Bettini för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld och Alessia Maria Mosca.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.10, punkt 12.09 och punkt 12.11 i protokollet av den 8.6.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy