Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 7 юни 2016 г. - Страсбург

15. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE и S&D искания за следните назначения:

комисия INTA: Laima Liucija Andrikienė

Подкомисия по сигурност и отбрана: Laima Liucija Andrikienė

Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН): Daciana Octavia Sârbu на мястото на Sorin Moisă

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Sorin Moisă на мястото на Daciana Octavia Sârbu

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност