Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2573(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000038/2016 (B8-0367/2016)

Debatten :

PV 07/06/2016 - 16
CRE 07/06/2016 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 7 juni 2016 - Straatsburg

16. Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000038/2016) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000039/2016) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B8-0367/2016.

Jan Philipp Albrecht licht de vragen toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag B8-0368/2016.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, David McAllister, Ana Gomes, Martina Anderson, Zoltán Balczó, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Bill Etheridge en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Bert Koenders.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over de follow-up van de resolutie van 11 februari 2015 over het verslag van de Senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0580/2016);

—   Monika Hohlmeier en Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, over de follow-up van de resolutie van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0584/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.14 van de notulen van 8.6.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid