Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2276(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0151/2016

Forhandlinger :

PV 07/06/2016 - 17
CRE 07/06/2016 - 17

Afstemninger :

PV 08/06/2016 - 12.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0267

Protokol
Tirsdag den 7. juni 2016 - Strasbourg

17. Kapacitet i verdensrummet til sikkerhed og forsvar i Europa - Opsving på rumfartsmarkedet - Den europæiske rumfartsindustripolitik (forhandling)
CRE

Betænkning om kapacitet i verdensrummet til sikkerhed og forsvar i Europa [2015/2276(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Redegørelse fra Kommissionen: Opsving på rumfartsmarkedet (2016/2731(RSP))

Redegørelse fra Kommissionen: Den europæiske rumfartsindustripolitik (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski forelagde betænkningen.

Indlæg af Marian-Jean Marinescu (ordfører for udtalelse fra ITRE).

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Doru-Claudian Frunzulică for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Cora van Nieuwenhuizen for ALDE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski og Franck Proust.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og João Ferreira.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Constanze Krehl og Flavio Zanonato for S&D-Gruppen, Evžen Tošenovský og Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Cora van Nieuwenhuizen for ALDE-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, om udviklingen på rumfartsmarkedet (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.15 og punkt 12.16 i protokollen af 8.6.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik