Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2276(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0151/2016

Keskustelut :

PV 07/06/2016 - 17
CRE 07/06/2016 - 17

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0267

Pöytäkirja
Tiistai 7. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

17. Avaruusvoimavarat Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa - Avaruusmarkkinoille pääsy - Euroopan avaruusteollisuuspolitiikka (keskustelu)
CRE

Mietintö avaruusvoimavaroista Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa [2015/2276(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Komission julkilausuma: Avaruusmarkkinoille pääsy (2016/2731(RSP))

Komission julkilausuma: Euroopan avaruusteollisuuspolitiikka (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski esitteli mietinnön.

Marian-Jean Marinescu (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) antoi julkilausumat.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski ja Franck Proust.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Constanze Krehl ja Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta avaruusmarkkinoille pääsystä (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 12.15 ja istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 12.16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö