Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2276(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0151/2016

Debatai :

PV 07/06/2016 - 17
CRE 07/06/2016 - 17

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0267

Protokolas
Antradienis, 2016 m. birželio 7 d. - Strasbūras

17. Europos saugumui ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai - Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai - Europos kosmoso pramonės politika (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl Europos saugumui ir gynybai skirtų kosmoso pajėgumų [2015/2276(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Komisijos pareiškimas: Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai (2016/2731(RSP))

Komisijos pareiškimas: Europos kosmoso pramonės politika (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Marian-Jean Marinescu (ITRE komiteto nuomonės referentas).

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Cora van Nieuwenhuizen ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski ir Franck Proust.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir João Ferreira.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Constanze Krehl ir Flavio Zanonato S&D frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ir Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Cora van Nieuwenhuizen ALDE frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl kosmoso sektoriaus rinkos plėtros (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 12.15 punktas ir 2016 06 08 protokolo 12.16 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika