Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2276(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0151/2016

Debatten :

PV 07/06/2016 - 17
CRE 07/06/2016 - 17

Stemmingen :

PV 08/06/2016 - 12.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0267

Notulen
Dinsdag 7 juni 2016 - Straatsburg

17. Ruimtevaartcapaciteiten voor de Europese veiligheid en defensie - Marktkansen in de ruimtevaartsector - Europees industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart (debat)
Volledige verslagen

Verslag over ruimtevaartcapaciteiten voor de Europese veiligheid en defensie [2015/2276(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Verklaring van de Commissie: Marktkansen in de ruimtevaartsector (2016/2731(RSP))

Verklaring van de Commissie: Europees industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE).

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) legt de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski en Franck Proust.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Constanze Krehl en Flavio Zanonato, namens de S&D-Fractie, Evžen Tošenovský en Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over marktkansen in de ruimtevaartsector (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.15 en punt 12.16 van de notulen van 8.6.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid