Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2276(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0151/2016

Dezbateri :

PV 07/06/2016 - 17
CRE 07/06/2016 - 17

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0267

Proces-verbal
Marţi, 7 iunie 2016 - Strasbourg

17. Capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană - Pătrunderea pe piața spațială - Politica industrială spațială europeană (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană [2015/2276(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Declarație a Comisiei: Pătrunderea pe piața spațială (2016/2731(RSP))

Declarație a Comisiei: Politica industrială spațială europeană (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski și-a prezentat raportul.

A intervenit Marian-Jean Marinescu (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE).

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a prezentat declarațiile.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski și Franck Proust.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și João Ferreira.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Constanze Krehl și Flavio Zanonato, în numele Grupului S&D, Evžen Tošenovský și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la dezvoltarea unei piețe spațiale (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.15 și punctul 12.16 al PV din 8.6.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate