Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2276(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0151/2016

Rozpravy :

PV 07/06/2016 - 17
CRE 07/06/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 08/06/2016 - 12.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0267

Zápisnica
Utorok, 7. júna 2016 - Štrasburg

17. Vesmírne spôsobilosti pre európsku bezpečnosť a obranu - Rozvoj trhu s vesmírnymi technológiami - Európska priemyselná politika v oblasti kozmického priestoru (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o vesmírnych spôsobilostiach pre európsku bezpečnosť a obranu [2015/2276(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Vyhlásenie Komisie: Rozvoj trhu s vesmírnymi technológiami (2016/2731(RSP))

Vyhlásenie Komisie: Európska priemyselná politika v oblasti kozmického priestoru (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski uviedol správu.

V rozprave vystúpil Marian-Jean Marinescu (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko).

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) vystúpila s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski a Franck Proust.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a João Ferreira.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Constanze Krehl a Flavio Zanonato v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský a Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD o rozvoji trhu s vesmírnymi technológiami (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.15 a bod 12.16 zápisnice zo dňa 8.6.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia