Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 7. června 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem * (rozprava)
 3.Trhy finančních nástrojů ***I – Trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cennými papíry ***I (rozprava)
 4.Složení Parlamentu
 5.Hlasování
  5.1.Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: protokol k rámcové úmluvě WHO *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Jednotná technická pravidla pro kolová vozidla: dohoda EHKOSN *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.3.Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií a Peru (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.4.Posílená spolupráce v oblasti majetkových poměrů mezinárodních párů *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.5.Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: Protokol k Rámcové úmluvě WHO (justiční spolupráce v trestních věcech) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.6.Trhy finančních nástrojů ***I (hlasování)
  5.7.Trhy finančních nástrojů, zneužívání trhu a vypořádání obchodů s cennými papíry ***I (hlasování)
  5.8.Jmenování člena Účetního dvora – Rimantas Šadžius (hlasování)
  5.9.Zpráva o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 (hlasování)
  5.10.Nová aliance pro zabezpečování potravin a výživu (hlasování)
  5.11.Hodnocení mezinárodních účetních standardů (IAS) (hlasování)
  5.12.Operace na podporu míru – spolupráce EU s OSN a Africkou unií (hlasování)
  5.13.Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce (hlasování)
  5.14.Technologická řešení pro udržitelné zemědělství v EU (hlasování)
  5.15.Posílení inovací a hospodářského rozvoje v budoucím řízení evropských zemědělských podniků (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 9.Aktuální stav, pokud jde o externí aspekty evropského programu pro migraci: směrem k novému „paktu pro migraci“ (rozprava)
 10.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 11.Balíček o legální migraci – Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí (rozprava)
 12.Rozhodnutí přijaté ve věci nové agendy dovedností pro Evropu (rozprava)
 13.Situace v Bangladéši (rozprava)
 14.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (souhlas) *** – Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (přistoupení Chorvatska) *** – Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (usnesení) (rozprava)
 15.Členství ve výborech a delegacích
 16.Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (rozprava)
 17.Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany – Pronikání na trh v oblasti vesmíru – Evropská kosmická průmyslová politika (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Rimantas Šadžius
Zápis (183 kb) Prezenční listina (61 kb)    Jmenovitá hlasování (2115 kb) Příloha 1 (8 kb) 
 
Zápis (209 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (38 kb) Jmenovitá hlasování (75 kb)    
 
Zápis (270 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (700 kb) Jmenovitá hlasování (1947 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí