Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 7. juni 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse * (forhandling)
 3.Markeder for finansielle instrumenter ***I - Markeder for finansielle instrumenter, markedsmisbrug og værdipapirafvikling ***I (forhandling)
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Afstemningstid
  
5.1.Eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer: protokol til WHO-rammekonventionen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer: FN/ECE-overenskomsten *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.3.Handelsaftale mellem EU og Colombia og Peru (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.4.Forstærket samarbejde for så vidt angår formueforholdet mellem internationale par *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.5.Eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer: protokol til WHO-rammekonventionen (retligt samarbejde i straffesager) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.6.Markeder for finansielle instrumenter ***I (afstemning)
  
5.7.Markeder for finansielle instrumenter, markedsmisbrug og værdipapirafvikling ***I (afstemning)
  
5.8.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Rimantas Šadžius (afstemning)
  
5.9.EU-rapport 2015 om udviklingsvenlig politikkohærens (afstemning)
  
5.10.Den nye alliance for fødevaresikkerhed og ernæring (afstemning)
  
5.11.Evaluering af de internationale regnskabsstandarder (IAS) (afstemning)
  
5.12.Fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Union (afstemning)
  
5.13.Illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden (afstemning)
  
5.14.Teknologiske løsninger for et bæredygtigt landbrug i EU (afstemning)
  
5.15.Styrkelse af innovation og økonomisk udvikling i fremtidens europæiske landbrugsdrift (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Status for de eksterne aspekter af den europæiske dagsorden for migration: hen imod en ny "migrationsaftale" (forhandling)
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 11.Pakken om lovlig migration - Handlingsplan om integration af tredjelandsstatsborgere (forhandling)
 12.Afgørelse om en dagsorden for nye færdigheder i Europa (forhandling)
 13.Situationen i Bangladesh (forhandling)
 14.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (godkendelse) *** - Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (Kroatiens tiltrædelse) *** - Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (beslutning) (forhandling)
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur (forhandling)
 17.Kapacitet i verdensrummet til sikkerhed og forsvar i Europa - Opsving på rumfartsmarkedet - Den europæiske rumfartsindustripolitik (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Rimantas Šadžius
Protokol (172 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2115 kb) Bilag 1 (8 kb) 
 
Protokol (185 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (37 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (75 kb)    
 
Protokol (272 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (685 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1867 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik