Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κανόνες κατά ορισμένων πρακτικών φοροαποφυγής * (συζήτηση)
 3.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***I - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός αξιογράφων ***I (συζήτηση)
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Ομοιόμορφες τεχνικές προδιαγραφές για τροχοφόρα οχήματα: συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Συμφωνία Εμπορίου EE-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των διεθνών ζευγαριών *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού: πρωτόκολλο της σύμβασης-πλαισίου της ΠΟΥ (δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ***I (ψηφοφορία)
  
5.7.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, κατάχρηση της αγοράς και διακανονισμός αξιογράφων ***I (ψηφοφορία)
  
5.8.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rimantas Šadžius (ψηφοφορία)
  
5.9.Έκθεση του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ψηφοφορία)
  
5.10.Η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Διατροφή (ψηφοφορία)
  
5.11.Αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) (ψηφοφορία)
  
5.12.Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση (ψηφοφορία)
  
5.13.Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (ψηφοφορία)
  
5.14.Τεχνολογικές λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία (ψηφοφορία)
  
5.15.Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Τρέχουσα κατάσταση των εξωτερικών πτυχών του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση: Προς ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση (συζήτηση)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Δέσμη μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση - Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών (συζήτηση)
 12.Εγκριθείσα απόφαση σχετικά με την νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στο Μπανγκλαντές (συζήτηση)
 14.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (έγκριση) *** - Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (προσχώρηση της Κροατίας) *** - Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (ψήφισμα) (συζήτηση)
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (συζήτηση)
 17.Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα - Διείσδυση στη διαστημική αγορά - Ευρωπαϊκή Διαστημική Βιομηχανική Πολιτική (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Rimantas Šadžius
Συνοπτικά πρακτικά (206 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2115 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (225 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (41 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (76 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (295 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (728 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2016 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου