Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 7. juuni 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks * (arutelu)
 3.Finantsinstrumentide turud ***I - Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused ***I (arutelu)
 4.Parlamendi koosseis
 5.Hääletused
  5.1.Tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamine - WHO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Ühtsed tehnonõuded ratassõidukitele - UNECE kokkulepe *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.ELi ning Colombia ja Peruu kaubandusleping (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.4.Tõhustatud koostöö rahvusvaheliste paaride varasuhete küsimuses *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.5.WHO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta (õigusalane koostöö kriminaalasjades) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.6.Finantsinstrumentide turud ***I (hääletus)
  5.7.Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused ***I (hääletus)
  5.8.Euroopa Kontrollikoja liikme nimetamine - Rimantas Šadžius (hääletus)
  5.9.2015. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta (hääletus)
  5.10.Toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus (hääletus)
  5.11.Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamine (hääletus)
  5.12.ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes (hääletus)
  5.13.Ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas (hääletus)
  5.14.Tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks (hääletus)
  5.15.Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Euroopa rände tegevuskava välisaspektide hetkeseis ning liikumine uue rändekokkuleppe suunas (arutelu)
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 11.Seadusliku rände pakett - Kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskava (arutelu)
 12.Euroopa uute oskuste tegevuskava kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 13.Olukord Bangladeshis (arutelu)
 14.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (nõusolek) *** - Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (Horvaatia ühinemine) *** - Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (resolutsioon) (arutelu)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (arutelu)
 17.Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses - Kosmoseturu edu - Euroopa kosmosetööstuse poliitika (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. Lisa - Euroopa Kontrollikoja liikme nimetamine - Rimantas Šadžius
Protokoll (180 kb)  Kohalolijate nimekiri (62 kb)  1 lisa (8 kb)
 
Protokoll (184 kb)  Kohalolijate nimekiri (37 kb)  Hääletustulemused (36 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (75 kb)
 
Protokoll (272 kb)  Kohalolijate nimekiri (63 kb)  Hääletustulemused (571 kb)  Nimelise hääletuse tulemused (1941 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika