Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 7. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tiettyjen veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt * (keskustelu)
 3.Rahoitusvälineiden markkinat ***I - Rahoitusvälineiden markkinat, markkinoiden väärinkäyttö sekä arvopaperitoimitukset ***I (keskustelu)
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Äänestykset
  5.1.Tupakkatuotteiden laittoman kaupan estäminen: Maailman terveysjärjestön puitesopimukseen liitetty lisäpöytäkirja *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.2.Pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin sovellettavat yhdenmukaiset tekniset vaatimukset: UNECE-sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.3.EU:n ja Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.4.Tiiviimpi yhteistyö asioissa, jotka liittyvät kansainvälisten parien varallisuussuhteisiin *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.5.Tupakkatuotteiden laittoman kaupan estäminen: Maailman terveysjärjestön puitesopimukseen liitetty lisäpöytäkirja (rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  5.6.Rahoitusvälineiden markkinat ***I (äänestys)
  5.7.Rahoitusvälineiden markkinat, markkinoiden väärinkäyttö sekä arvopaperitoimitukset ***I (äänestys)
  5.8.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Rimantas Šadžius (äänestys)
  5.9.Vuotta 2015 koskeva kertomus kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta (äänestys)
  5.10.Uusi kumppanuus elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi (äänestys)
  5.11.Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) arviointi (äänestys)
  5.12.Rauhanoperaatiot – EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa (äänestys)
  5.13.Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt elintarvikeketjussa (äänestys)
  5.14.Kestävän maatalouden tekniset ratkaisut (äänestys)
  5.15.Innovoinnin ja talouskehityksen tehostaminen tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Euroopan muuttoliikeagendaan liittyvien ulkoisten näkökohtien tilanne: kohti uutta muuttoliikepakettia (keskustelu)
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 11.Laillista maahanmuuttoa koskeva paketti - Toimintasuunnitelma kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseksi (keskustelu)
 12.Euroopan uudesta osaamisen ohjelmasta tehty päätös (keskustelu)
 13.Bangladeshin tilanne (keskustelu)
 14.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) *** - EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (Kroatian liittyminen) *** - EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaa puitesopimus (päätöslauselmaesitys) (keskustelu)
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.CIA:n käyttämää kidutusta koskevasta Yhdysvaltain senaatin raportista 11. helmikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seuranta (keskustelu)
 17.Avaruusvoimavarat Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa - Avaruusmarkkinoille pääsy - Euroopan avaruusteollisuuspolitiikka (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Rimantas Šadžius
Pöytäkirja (184 kb)  Läsnäololista (61 kb)  Liite 1 (8 kb)
 
Pöytäkirja (187 kb)  Läsnäololista (37 kb)  Äänestysten tulokset (38 kb)  Nimenhuutoäänestykset (76 kb)
 
Pöytäkirja (269 kb)  Läsnäololista (62 kb)  Äänestysten tulokset (595 kb)  Nimenhuutoäänestykset (1950 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö