Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2016 m. birželio 7 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės * (diskusijos)
 3.Finansinių priemonių rinkos ***I - Finansinių priemonių rinkos, piktnaudžiavimas rinka ir atsiskaitymas už vertybinius popierius ***I (diskusijos)
 4.Parlamento sudėtis
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.2.Suvienodintų techninių normų priėmimas ratinėms transporto priemonėms: JT EEK susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.3.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.4.Tvirtesnis bendradarbiavimas tarptautinių porų turto teisinio režimo srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.5.Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo, atsižvelgiant į Protokolo nuostatas, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinė dalis *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.6.Finansinių priemonių rinkos ***I (balsavimas)
  5.7.Finansinių priemonių rinkos, piktnaudžiavimas rinka ir atsiskaitymas už vertybinius popierius ***I (balsavimas)
  5.8.Audito Rūmų nario skyrimas: Rimantas Šadžius (balsavimas)
  5.9.2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaita (balsavimas)
  5.10.Naujasis aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljansas (balsavimas)
  5.11.Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimas (balsavimas)
  5.12.Taikos paramos operacijos. ES veikla kartu su JT ir Afrikos Sąjunga (balsavimas)
  5.13.Nesąžiningos prekybos praktika maisto produktų tiekimo grandinėje (balsavimas)
  5.14.Technologiniai sprendimai tvariam žemės ūkiui (balsavimas)
  5.15.Inovacijų ir ekonomikos plėtros skatinimas ateityje valdant Europos ūkius (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Dabartinė išorinių Europos migracijos darbotvarkės aspektų padėtis: siekiant sudaryti naują „Susitarimą dėl migracijos“ (diskusijos)
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 11.Teisėtos migracijos dokumentų rinkinys - Trečiųjų šalių piliečių integracijos veiksmų planas (diskusijos)
 12.Priimtas sprendimas dėl naujos Europos įgūdžių darbotvarkės (diskusijos)
 13.Padėtis Bangladeše (diskusijos)
 14.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) *** - ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas į ES) *** - ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (diskusijos)
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 16.Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (diskusijos)
 17.Europos saugumui ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai - Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai - Europos kosmoso pramonės politika (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
 1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Rimantas Šadžius
Protokolas (180 kb)  Dalyvaujančiųjų sąrašas (61 kb)  1 Priedas (8 kb)
 
Protokolas (214 kb)  Dalyvaujančiųjų sąrašas (37 kb)  Balsavimo rezultatai (37 kb)  Vardinis balsavimas (181 kb)
 
Protokolas (271 kb)  Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb)  Balsavimo rezultatai (694 kb)  Vardinis balsavimas (1991 kb)
Teisinis pranešimas - Privatumo politika