Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 7. jūnijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Noteikumi zināmas nodokļu apiešanas prakses novēršanai * (debates)
 3.Finanšu instrumentu tirgi ***I - Finanšu instrumentu tirgi, ļaunprātīga tirgus izmantošana un vērtspapīru norēķini ***I (debates)
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršana — PVO Vispārējās konvencijas protokols *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Vienotas tehniskās prasības riteņu transportlīdzekļiem — ANO/EEK nolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.Tirdzniecības nolīgums starp ES, Kolumbiju un Peru (Horvātijas pievienošanās ES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.4.Ciešāka sadarbība starptautisku pāru mantisko attiecību jomā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.5.PVO Vispārējās konvencijas Protokols par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu (tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.6.Finanšu instrumentu tirgi ***I (balsošana)
  
5.7.Finanšu instrumentu tirgi, ļaunprātīga tirgus izmantošana un vērtspapīru norēķini ***I (balsošana)
  
5.8.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Rimantas Šadžius (balsošana)
  
5.9.2015. gada ziņojums par politikas saskaņotību attīstībai (balsošana)
  
5.10.Jaunā alianse pārtikas nodrošinājuma un uztura jomā (balsošana)
  
5.11.Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) izvērtējums (balsošana)
  
5.12.Miera atbalsta operācijas — ES sadarbība ar ANO un Āfrikas Savienību (balsošana)
  
5.13.Negodīga tirdzniecības prakse pārtikas piegādes ķēdē (balsošana)
  
5.14.Tehnoloģiski risinājumi ilgtspējīgai lauksaimniecībai (balsošana)
  
5.15.Inovācijas un ekonomiskās attīstības veicināšana Eiropas lauku saimniecību turpmākajā pārvaldībā (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Aktuālā situācija saistībā ar Eiropas programmas migrācijas jomā ārējiem aspektiem — virzība uz jaunu Migrācijas paktu (debates)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 11.Tiesību aktu kopums legālās migrācijas jomā - Rīcības plāns trešo valstu valstspiederīgo integrācijai (debates)
 12.Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz Jaunu prasmju programmu Eiropai (debates)
 13.Stāvoklis Bangladešā (debates)
 14.ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (piekrišana) *** - ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās ES) *** - ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (rezolūcija) (debates)
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs
 16.Turpmākie pasākumi saistībā ar Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (debates)
 17.Kosmosa izmantošanas spējas Eiropas drošībai un aizsardzībai - Kosmosa tirgus apguve - Eiropas kosmosa nozares politika (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Rimantas Šadžius
Protokols (184 kb) Apmeklējumu reģistrs (62 kb)    Vardinio balsavimo rezultatai (2115 kb) 1 Pielikums (8 kb) 
 
Protokols (212 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsošanas rezultāti (38 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (75 kb)    
 
Protokols (270 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (766 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (2019 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika