Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 7 juni 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Regels tegen bepaalde belastingontwijkingspraktijken * (debat)
 3.Markten voor financiële instrumenten ***I - Markten in financiële instrumenten, marktmisbruik en effectenafwikkeling ***I (debat)
 4.Samenstelling Parlement
 5.Stemmingen
  5.1.De uitbanning van illegale handel in tabaksproducten: protocol bij het Kaderverdrag van de WHO *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen: VN/ECE-overeenkomst *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.3.Handelsovereenkomst EU-Colombia en Peru (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.4.Nauwere samenwerking op het gebied van de vermogensstelsels van internationale paren *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.5.De uitbanning van illegale handel in tabaksproducten: protocol bij het Kaderverdrag van de WHO (justitiële samenwerking in strafzaken) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.6.Markten voor financiële instrumenten ***I (stemming)
  5.7.Markten in financiële instrumenten, marktmisbruik en effectenafwikkeling ***I (stemming)
  5.8.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Rimantas Šadžius (stemming)
  5.9.Verslag 2015 over beleidscoherentie voor ontwikkeling (stemming)
  5.10.De nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding (stemming)
  5.11.Evaluatie van de internationale standaard voor jaarrekeningen (IAS) (stemming)
  5.12.Vredesondersteunende operaties - betrokkenheid van de EU bij de VN en de Afrikaanse Unie (stemming)
  5.13.Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen (stemming)
  5.14.Technologische oplossingen voor duurzame landbouw (stemming)
  5.15.Bevordering van innovatie en economische ontwikkeling in het toekomstige Europese landbouwbeheer (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Stand van zaken rond de externe aspecten van de Europese migratieagenda: naar een nieuw "migratiepact" (debat)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Pakket maatregelen inzake legale migratie - Actieplan voor de integratie van onderdanen van derde landen (debat)
 12.Aangenomen besluit over de agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa (debat)
 13.De situatie in Bangladesh (debat)
 14.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (Goedkeuring) *** - Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (toetreding Kroatië) *** - Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (resolutie) (debat)
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (debat)
 17.Ruimtevaartcapaciteiten voor de Europese veiligheid en defensie - Marktkansen in de ruimtevaartsector - Europees industriebeleid op het gebied van de ruimtevaart (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Rimantas Šadžius
Notulen (183 kb) Presentielijst (61 kb)    Hoofdelijke stemming (2115 kb) Bijlage 1 (8 kb) 
 
Notulen (187 kb) Presentielijst (37 kb) Uitslag van de stemming (36 kb) Hoofdelijke stemming (75 kb)    
 
Notulen (273 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (588 kb) Hoofdelijke stemming (1946 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid