Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 7 czerwca 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przepisy mające na celu przeciwdziałanie niektórym praktykom unikania opodatkowania * (debata)
 3.Rynki instrumentów finansowych ***I - Rynki instrumentów finansowych, nadużycia na rynku oraz rozrachunek papierów wartościowych ***I (debata)
 4.Skład Parlamentu
 5.Głosowanie
  
5.1.Wyeliminowanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi: protokół do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Jednolite wymagania techniczne dla pojazdów kołowych: porozumienie EKG ONZ *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Wzmocniona współpraca w obszarze ustrojów majątkowych par międzynarodowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Wyeliminowanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi: Protokół do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia (współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Rynki instrumentów finansowych ***I (głosowanie)
  
5.7.Rynki instrumentów finansowych, nadużycia na rynku oraz rozrachunek papierów wartościowych ***I (głosowanie)
  
5.8.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Rimantas Šadžius (głosowanie)
  
5.9.Sprawozdanie UE za rok 2015 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (głosowanie)
  
5.10.Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia (głosowanie)
  
5.11.Ocena międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) (głosowanie)
  
5.12.Operacje pokojowe – zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (głosowanie)
  
5.13.Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności (głosowanie)
  
5.14.Rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rolnictwa w UE (głosowanie)
  
5.15.Zwiększanie innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w Europie (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Stan obecny aspektów zewnętrznych Europejskiego programu w zakresie migracji: ku nowemu porozumieniu w sprawie migracji (debata)
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Pakiet dotyczący legalnej migracji - Plan działania w dziedzinie integracji obywateli państw trzecich (debata)
 12.Przyjęta decyzja w sprawie europejskiego programu na rzecz nowych umiejętności (debata)
 13.Sytuacja w Bangladeszu (debata)
 14.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (zgoda) *** - Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (przystąpienie Chorwacji) *** - Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (rezolucja) (debata)
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (debata)
 17.Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej - Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego - Europejska polityka przemysłowa dotycząca przestrzeni kosmicznej (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Rimantas Šadžius
Protokół (181 kb) Lista obecności (62 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2115 kb) Załącznik 1 (8 kb) 
 
Protokół (217 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (38 kb) Wyniki głosowań imiennych (76 kb)    
 
Protokół (276 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (704 kb) Wyniki głosowań imiennych (1945 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności