Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 7 iunie 2016 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale * (dezbatere)
 3.Piețele instrumentelor financiare ***I - Piețele instrumentelor financiare, abuzul de piață și decontarea titlurilor de valoare ***I (dezbatere)
 4.Componența Parlamentului
 5.Votare
  
5.1.Eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun: protocol la Convenția-cadru a OMS *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Specificațiile tehnice uniforme pentru vehicule cu roți: Acordul UNECE *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Acordul de liber schimb UE-Columbia și Peru (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Cooperarea consolidată în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului, în privința dispozițiilor protocolului care se încadrează în domeniul de aplicare la părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.6.Piețele instrumentelor financiare ***I (vot)
  
5.7.Piețele instrumentelor financiare, abuzul de piață și decontarea titlurilor de valoare ***I (vot)
  
5.8.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Rimantas Šadžius (vot)
  
5.9.Raportul pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (vot)
  
5.10.Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție (vot)
  
5.11.Evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) (vot)
  
5.12.Operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană (vot)
  
5.13.Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare (vot)
  
5.14.Soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă (vot)
  
5.15.Promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Situația aspectelor externe ale Agendei europene privind migrația: către un nou „Pact privind migrația” (dezbatere)
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Pachetul privind migrația legală - Planul de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe (dezbatere)
 12.Decizie adoptată privind Noua agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)
 13.Situația din Bangladesh (dezbatere)
 14.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (procedura de aprobare) *** - Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare UE-Filipine (aderarea Croației) *** - Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (rezoluție) (dezbatere)
 15.Componența comisiilor și delegațiilor
 16.Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (dezbatere)
 17.Capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană - Pătrunderea pe piața spațială - Politica industrială spațială europeană (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Rimantas Šadžius
Proces-verbal (188 kb) Listă de prezență (61 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (2115 kb) Anexa 1 (8 kb) 
 
Proces-verbal (220 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (40 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (75 kb)    
 
Proces-verbal (276 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatele voturilor (674 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (2008 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate