Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 7. júna 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam * (rozprava)
 3.Trhy s finančnými nástrojmi ***I - Trhy s finančnými nástrojmi, zneužívanie trhu a vyrovnanie transakcií s cennými papiermi ***I (rozprava)
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Hlasovanie
  
5.1.Odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami: protokol k Rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Jednotné technické predpisy pre kolesové vozidlá: dohoda EHK OSN *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Dohoda o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru (pristúpenie Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Posilnená spolupráca v oblasti majetkových režimov medzinárodných párov *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami: Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie (justičná spolupráca v trestných veciach) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Trhy s finančnými nástrojmi ***I (hlasovanie)
  
5.7.Trhy s finančnými nástrojmi, zneužívanie trhu a vyrovnanie transakcií s cennými papiermi ***I (hlasovanie)
  
5.8.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Rimantasa Šadžiusa (hlasovanie)
  
5.9.Správa o súdržnosti politík v záujme rozvoja za rok 2015 (hlasovanie)
  
5.10.Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu (hlasovanie)
  
5.11.Hodnotenie medzinárodných účtovných štandardov (IAS) (hlasovanie)
  
5.12.Operácie na podporu mieru – spolupráca EÚ s OSN a Africkou úniou (hlasovanie)
  
5.13.Nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci (hlasovanie)
  
5.14.Technologické riešenia pre udržateľné poľnohospodárstvo (hlasovanie)
  
5.15.Posilňovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Súčasný stav vonkajších aspektov európskej migračnej agendy: smerom k novému paktu o migrácii (rozprava)
 10.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 11.Balík opatrení v oblasti legálnej migrácie - Akčný plán EÚ pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (rozprava)
 12.Rozhodnutie prijaté v súvislosti s programom v oblasti nových zručností pre Európu (rozprava)
 13.Situácia v Bangladéši (rozprava)
 14.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (súhlas) *** - Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (pristúpenie Chorvátska) *** - Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (uznesenie) (rozprava)
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Opatrenia v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 11. februára 2015 o správe Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (rozprava)
 17.Vesmírne spôsobilosti pre európsku bezpečnosť a obranu - Rozvoj trhu s vesmírnymi technológiami - Európska priemyselná politika v oblasti kozmického priestoru (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Rimantasa Šadžiusa
Zápisnica (182 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (2115 kb) Príloha 1 (8 kb) 
 
Zápisnica (214 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (39 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (75 kb)    
 
Zápisnica (275 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (703 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1935 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia