Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Regler mot vissa skatteflyktsmetoder * (debatt)
 3.Marknader för finansiella instrument ***I - Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling ***I (debatt)
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Omröstning
  
5.1.Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till WHO:s ramkonvention *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon: Unece-överenskommelse *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Handelsavtal EU-Colombia och Peru (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Fördjupat samarbete i fråga om förmögenhetsförhållanden för internationella par *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till Världshälsoorganisationens ramkonvention (straffrättsligt samarbete) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Marknader för finansiella instrument ***I (omröstning)
  
5.7.Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling ***I (omröstning)
  
5.8.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Rimantas Šadžius (omröstning)
  
5.9.Rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (omröstning)
  
5.10.Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (omröstning)
  
5.11.Utvärdering av internationella redovisningsstandarder (IAS) (omröstning)
  
5.12.Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (omröstning)
  
5.13.Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (omröstning)
  
5.14.Tekniska lösningar för hållbart jordbruk (omröstning)
  
5.15.Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Det aktuella läget när det gäller de externa aspekterna av den europeiska migrationsagendan: på väg mot en ny migrationsöverenskommelse (debatt)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Paketet om laglig migration - Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare (debatt)
 12.Det antagna beslutet om en ny kompetensagenda för Europa (debatt)
 13.Situationen i Bangladesh (debatt)
 14.Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (samtycke) *** – Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (Kroatiens anslutning) *** – Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (resolution) (debatt)
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (debatt)
 17.Rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa – Utveckling av rymdmarknaden – Den europeiska rymdindustripolitiken (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Rimantas Šadžius
Protokoll (183 kb) Närvarolista (61 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2115 kb) Bilaga 1 (8 kb) 
 
Protokoll (185 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (37 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (75 kb)    
 
Protokoll (271 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (586 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2007 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy