Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Regler mot vissa skatteflyktsmetoder * (debatt)
 3.Marknader för finansiella instrument ***I - Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling ***I (debatt)
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Omröstning
  5.1.Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till WHO:s ramkonvention *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon: Unece-överenskommelse *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Handelsavtal EU-Colombia och Peru (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.4.Fördjupat samarbete i fråga om förmögenhetsförhållanden för internationella par *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.5.Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till Världshälsoorganisationens ramkonvention (straffrättsligt samarbete) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.6.Marknader för finansiella instrument ***I (omröstning)
  5.7.Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling ***I (omröstning)
  5.8.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Rimantas Šadžius (omröstning)
  5.9.Rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (omröstning)
  5.10.Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (omröstning)
  5.11.Utvärdering av internationella redovisningsstandarder (IAS) (omröstning)
  5.12.Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (omröstning)
  5.13.Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (omröstning)
  5.14.Tekniska lösningar för hållbart jordbruk (omröstning)
  5.15.Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Det aktuella läget när det gäller de externa aspekterna av den europeiska migrationsagendan: på väg mot en ny migrationsöverenskommelse (debatt)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Paketet om laglig migration - Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare (debatt)
 12.Det antagna beslutet om en ny kompetensagenda för Europa (debatt)
 13.Situationen i Bangladesh (debatt)
 14.Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (samtycke) *** – Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (Kroatiens anslutning) *** – Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (resolution) (debatt)
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (debatt)
 17.Rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa – Utveckling av rymdmarknaden – Den europeiska rymdindustripolitiken (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 – Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Rimantas Šadžius
Protokoll (183 kb) Närvarolista (61 kb)    Omröstningar med namnupprop (2115 kb) Bilaga 1 (8 kb) 
 
Protokoll (185 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (37 kb) Omröstningar med namnupprop (75 kb)    
 
Protokoll (271 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (586 kb) Omröstningar med namnupprop (2007 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy