Index 
Jegyzőkönyv
PDF 276kWORD 215k
2016. június 7., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Egyes adókikerülési gyakorlatok megakadályozását célzó szabályok * (vita)
 3.A pénzügyi eszközök piaca ***I – A pénzügyi eszközök piacai, a piaci visszaélések és az értékpapír-kiegyenlítés ***I (vita)
 4.A Parlament tagjai
 5.Szavazások órája
  5.1.A dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolása: a WHO keretegyezményéhez csatolt jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.2.A kerekes járművekre vonatkozó egységes műszaki előírások: az ENSZ EGB megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.3.Az EU, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.4.Megerősített együttműködés a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei terén *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.5.A dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolása: a WHO keretegyezményéhez csatolt jegyzőkönyv (büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.6.A pénzügyi eszközök piaca ***I (szavazás)
  5.7.A pénzügyi eszközök piacai, a piaci visszaélések és az értékpapír-kiegyenlítés ***I (szavazás)
  5.8.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Rimantas Šadžius (szavazás)
  5.9.A politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2015. évi jelentés (szavazás)
  5.10.Az Új Élelmezés- és Táplálkozásbiztonsági Szövetség (szavazás)
  5.11.A nemzetközi számviteli standardok (IAS) értékelése (szavazás)
  5.12.Béketámogató műveletek – Az EU kötelezettségvállalása az ENSZ és az Afrikai Unió vonatkozásában (szavazás)
  5.13.Az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (szavazás)
  5.14.A fenntartható uniós mezőgazdaság technológiai megoldásai (szavazás)
  5.15.Az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdítása a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.Az európai migrációs agenda külső vonatkozásainak jelenlegi helyzete: egy új migrációs megállapodás felé (vita)
 10.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 11.A legális migrációról szóló csomag – A harmadik országok állampolgárainak integrációjára vonatkozó cselekvési terv (vita)
 12.A készségekre vonatkozó új európai menetrendről elfogadott határozat (vita)
 13.A bangladesi helyzet (vita)
 14.Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (egyetértés) *** – Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (Horvátország csatlakozása) *** – Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (állásfoglalás) (vita)
 15.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 16.Az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló, 2015. február 11-i parlamenti állásfoglalás nyomon követése (vita)
 17.Az európai biztonság és védelem céljait szolgáló világűrbeli képességek – Az űrpiac felvevőképessége – Európa űripar-politikája (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Rimantas Šadžius


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Egyes adókikerülési gyakorlatok megakadályozását célzó szabályok * (vita)

Jelentés a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok megakadályozását célzó szabályokról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Hugues Bayet előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja).

Felszólal: Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Emmanuel Maurel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Enrique Calvet Chambon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Molly Scott Cato, Dimitrios Papadimoulis, Philippe Lamberts, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marc Tarabella, Roger Helmer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Danuta Maria Hübner, Anneliese Dodds, Ashley Fox, Nils Torvalds, Miguel Viegas, Jávor Benedek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Costas Mavrides, David Coburn, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Laurenţiu Rebega, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Gunnar Hökmark, Paul Tang és Notis Marias.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Cecilia Wikström, Matt Carthy, Tom Vandenkendelaere, Elly Schlein és Stanisław Ożóg.

°
° ° °

Az elnök bejelenti, hogy reggel merénylet történt Isztambulban.

°
° ° °

Felszólal: Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Neena Gill, Branislav Škripek, Romana Tomc, Szanyi Tibor, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Lefteris Christoforou, Bendt Bendtsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly és Burkhard Balz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Brian Hayes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Philippe Lamberts, és Ana Gomes.

Felszólal: Pierre Moscovici és Hugues Bayet.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.6.8-i jegyzőkönyv, 12.13. pont .


3. A pénzügyi eszközök piaca ***I – A pénzügyi eszközök piacai, a piaci visszaélések és az értékpapír-kiegyenlítés ***I (vita)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Jonathan Hill (a Bizottság tagja).

Felszólal: Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Anneliese Dodds, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino és Emmanuel Maurel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jean-Paul Denanot, Notis Marias és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Jonathan Hill és Markus Ferber.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 5.6. pont és 2016.6.7-i jegyzőkönyv, 5.7. pont .


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

4. A Parlament tagjai

Az elnök csatlakozik az Európai Parlament elnökének tegnapi részvétnyilvánításához, melyet Gianluca Buonanno családjához és képviselőcsoportbeli kollégáihoz intézett.

°
° ° °

Az illetékes svéd hatóságok bejelentették Jakop Dalunde kinevezését Peter Eriksson helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2016. június 7.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Jakop Dalunde elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. A dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolása: a WHO keretegyezményéhez csatolt jegyzőkönyv *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá nem tartozó rendelkezései tekintetében az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2016)0238)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


5.2. A kerekes járművekre vonatkozó egységes műszaki előírások: az ENSZ EGB megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodása („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) 3. felülvizsgált változatának megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A8-0185/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2016)0239)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


5.3. Az EU, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel csatolt kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2016)0240)

A Parlament egyetért a kiegészítő jegyzőkönyv megkötésével.


5.4. Megerősített együttműködés a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei terén *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó, a házassági vagyonjogi rendszerekre és a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi vonatkozásaira egyaránt kiterjedő megerősített együttműködés engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2016)0241)

A Parlament egyetért a tanácsi határozat tervezetével.


5.5. A dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolása: a WHO keretegyezményéhez csatolt jegyzőkönyv (büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvnek a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel és a bűncselekményi tényállások meghatározásával kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozó rendelkezései tekintetében az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére [14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Martina Anderson (A8-0198/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2016)0242)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


5.6. A pénzügyi eszközök piaca ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A8-0126/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2016)0243)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2016)0243)


5.7. A pénzügyi eszközök piacai, a piaci visszaélések és az értékpapír-kiegyenlítés ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet és az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU rendelet egyes időpontok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A8-0125/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2016)0244)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2016)0244)


5.8. A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Rimantas Šadžius (szavazás)

Jelentés Rimantas Šadžiusnak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről [07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Bart Staes (A8-0183/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)
(titkos szavazás)

A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található (2016.6.7-i jegyzőkönyv, 1. melléklet ).

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2016)0245)


5.9. A politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2015. évi jelentés (szavazás)

Jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló 2015. évi uniós jelentésről [2015/2317(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0246)

Felszólalások

Charles Goerens szóbeli módosítást nyújtott be a 8. bekezdéshez. Mivel több mint 40 képviselő foglalt állást a szóbeli módosítás figyelembevételével szemben, ezért elvetették.


5.10. Az Új Élelmezés- és Táplálkozásbiztonsági Szövetség (szavazás)

Jelentés az Új Élelmezés- és Táplálkozásbiztonsági Szövetségről [2015/2277(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0247)


5.11. A nemzetközi számviteli standardok (IAS) értékelése (szavazás)

Jelentés a nemzetközi számviteli standardok (IAS), valamint a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapítványa, az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) és a Közérdekű Felügyeleti Tanács (PIOB) tevékenységének értékeléséről [2016/2006(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0248)


5.12. Béketámogató műveletek – Az EU kötelezettségvállalása az ENSZ és az Afrikai Unió vonatkozásában (szavazás)

Jelentés a béketámogató műveletekről - Az EU kötelezettségvállalásáról az ENSZ és az Afrikai Unió vonatkozásában [2015/2275(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0249)


5.13. Az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (szavazás)

Jelentés az élelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról [2015/2065(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Edward Czesak (A8-0173/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0250)


5.14. A fenntartható uniós mezőgazdaság technológiai megoldásai (szavazás)

Jelentés a fenntartható uniós mezőgazdaság technológiai megoldásairól [2015/2225(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0251)


5.15. Az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdítása a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (szavazás)

Jelentés az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban [2015/2227(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Jan Huitema (A8-0163/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0252)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Markus Ferber-jelentés - A8-0126/2016
Stanislav Polčák

Markus Ferber-jelentés - A8-0125/2016
Stanislav Polčák, Monica Macovei

Maria Heubuch-jelentés - A8-0169/2016
Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Seán Kelly

Theodor Dumitru Stolojan-jelentés - A8-0172/2016
Monica Macovei

Geoffrey Van Orden-jelentés - A8-0158/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Edward Czesak-jelentés - A8-0173/2016
Mairead McGuinness, Paloma López Bermejo, Momchil Nekov, Csaba Sógor, Monica Macovei, Seán Kelly

Anthea McIntyre-jelentés - A8-0174/2016
Mairead McGuinness, Momchil Nekov, Seán Kelly

Jan Huitema-jelentés - A8-0163/2016
Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.30-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. Az európai migrációs agenda külső vonatkozásainak jelenlegi helyzete: egy új migrációs megállapodás felé (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az európai migrációs agenda külső vonatkozásainak jelenlegi helyzete: egy új migrációs megállapodás felé (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janice Atkinson, Mike Hookem, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marita Ulvskog, és Frank Engel.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, aki pontosítja előző felszólalását, Richard Sulík, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andi Cristea, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos és Elly Schlein.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez és Josu Juaristi Abaunz.

Felszólal: Federica Mogherini és Frans Timmermans.

A vitát berekesztik.


10. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az eljárási szabályzat 105. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

Az ECON bizottság ajánlása az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásokat végrehajtó, információt közzétevő piaci szereplőket érintő megfelelő szabályozásokra, rendszerekre és eljárásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016. május 17-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Amennyiben huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő nem emel kifogást ellene, az ajánlást elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell bocsátani.

Az ajánlás elérhető az Europarl weboldalon.


11. A legális migrációról szóló csomag – A harmadik országok állampolgárainak integrációjára vonatkozó cselekvési terv (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A legális migrációról szóló csomag (2016/2758(RSP))

A Bizottság nyilatkozata: A harmadik országok állampolgárainak integrációjára vonatkozó cselekvési terv (2016/2759(RSP))

Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) megteszi a két nyilatkozatot.

Felszólal: Gál Kinga, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Vicky Maeijer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Carlos Coelho, Tanja Fajon és Branislav Škripek.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Brando Benifei, Marita Ulvskog és Niedermüller Péter.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa és João Pimenta Lopes.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


12. A készségekre vonatkozó új európai menetrendről elfogadott határozat (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A készségekre vonatkozó új európai menetrendről elfogadott határozat (2016/2504(RSP))

Felszólal: Inés Ayala Sender a karzaton helyet foglaló, a spanyolországi Calanda városból érkező látogatócsoportról.

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Dlabajová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Anne Sander, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sven Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Kostadinka Kuneva, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog és Nikolaos Chountis.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward és Eva Paunova.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić és Bill Etheridge.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


13. A bangladesi helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A bangladesi helyzet (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan és Ana Gomes.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

Felszólal: Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri és Agnes Jongerius.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Kateřina Konečná és Sógor Csaba.

Felszólal: Bert Koenders.

A vitát berekesztik.


14. Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (egyetértés) *** – Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (Horvátország csatlakozása) *** – Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (állásfoglalás) (vita)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötésére irányuló tanácsi határozat tervezetéről [2015/2234(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Werner Langen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Goffredo Maria Bettini, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld és Alessia Maria Mosca.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias.

Felszólal: Bert Koenders.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 12.10. pont , 12.09. pont és 2016.6.8-i jegyzőkönyv, 12.11. pont .


15. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a PPE és az S&D képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmet kapta:

INTA bizottság: Laima Liucija Andrikienė

Biztonsági és Védelmi Albizottság: Laima Liucija Andrikienė

A Délkelet-Ázsia országaival és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Sorin Moisă helyett Daciana Octavia Sârbu

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Daciana Octavia Sârbu helyett Sorin Moisă

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


16. Az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló, 2015. február 11-i parlamenti állásfoglalás nyomon követése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000038/2016) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: Az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló 2015. február 11-i európai parlamenti állásfoglalás (2014/2997(RSP)) nyomon követése (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000039/2016) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló 2015. február 11-i európai parlamenti állásfoglalás (2014/2997(RSP)) nyomon követése (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) válaszol a B8-0367/2016 sz. kérdésre.

Jan Philipp Albrecht kifejti a kérdéseket.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a B8-0368/2016. sz. kérdésre.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Konstantinos Papadakis, független, David McAllister, Ana Gomes, Martina Anderson, Balczó Zoltán, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho és Daniel Buda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Bill Etheridge és Ruža Tomašić.

Felszólal: Věra Jourová és Bert Koenders.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló, 2015. február 11-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követéséről (2016/2573(RSP)) (B8-0580/2016);

—   Monika Hohlmeier és Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló, 2015. február 11-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követéséről (2016/2573(RSP)) (B8-0584/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.6.8-i jegyzőkönyv, 12.14. pont .


17. Az európai biztonság és védelem céljait szolgáló világűrbeli képességek – Az űrpiac felvevőképessége – Európa űripar-politikája (vita)

Jelentés az európai biztonság és védelem céljait szolgáló világűrbeli képességekről [2015/2276(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

A Bizottság nyilatkozata: Az űrpiac felvevőképessége (2016/2731(RSP))

A Bizottság nyilatkozata: Európa űripar-politikája (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Marian-Jean Marinescu (az ITRE bizottság véleményének előadója).

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) megteszi a két nyilatkozatot.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski és Franck Proust.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és João Ferreira.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Constanze Krehl és Flavio Zanonato, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Evžen Tošenovský és Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Borrelli, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az űripari termékek piaci bevezetéséről (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 12.15. pont és 2016.6.8-i jegyzőkönyv, 12.16. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 583.763/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Ayuso, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate


1. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Rimantas Šadžius

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zullo.

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat