Indiċi 
Minuti
PDF 277kWORD 216k
It-Tlieta, 7 ta' Ġunju 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Regoli kontra ċerti prattiki ta' evitar tat-taxxa * (dibattitu)
 3.Swieq fl-istrumenti finanzjarji ***I - Swieq tal-istrumenti finanzjarji, abbuż tas-suq u saldu tat-titoli ***I (dibattitu)
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Protokoll biex jiġi eliminat il-kummerċ illeċitu tal-prodotti tat-tabakk tal-Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.2.Preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti: Ftehim tal-UNECE *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.3.Ftehim ta' Kummerċ UE-Kolombja u Perù (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.4.Kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tar-reġimi ta' proprjetà ta' koppji internazzjonali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.5.Eliminazzjoni tal-kummerċ illeċitu fil-prodotti tat-tabakk: protokoll tal-Konvenzjoni Qafas tad-WHO (kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.6.Swieq fl-istrumenti finanzjarji ***I (votazzjoni)
  5.7.Swieq tal-istrumenti finanzjarji, abbuż tas-suq u saldu tat-titoli ***I (votazzjoni)
  5.8.Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Rimantas Šadžius (votazzjoni)
  5.9.Rapport 2015 dwar il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp (votazzjoni)
  5.10.L-Alleanza l-Ġdida għas-Sigurtà Alimentari u n-Nutrizzjoni (votazzjoni)
  5.11.Evalwazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) (votazzjoni)
  5.12.Operazzjonijiet ta' Appoġġ għall-Paċi - l-involviment tal-UE man-NU u l-Unjoni Afrikana (votazzjoni)
  5.13.Prattiki kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel (votazzjoni)
  5.14.Soluzzjonijiet teknoloġiċi għal agrikoltura sostenibbli fl-UE (votazzjoni)
  5.15.It-tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-farms Ewropej (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Sitwazzjoni attwali tal-aspetti esterni tal-aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni: lejn "Patt dwar il-Migrazzjoni" ġdid (dibattitu)
 10.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Pakkett dwar il-migrazzjoni legali - Pjan ta' azzjoni dwar l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi (dibattitu)
 12.Deċiżjoni adottata dwar aġenda għal Ħiliet Ġodda għall-Ewropa (dibattitu)
 13.Sitwazzjoni fil-Bangladesh (dibattitu)
 14.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (approvazzjoni) *** - Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (adeżjoni tal-Kroazja) *** - Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (riżoluzzjoni) (dibattitu)
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 16.Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (dibattitu)
 17.Kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju għas-sigurtà u d-difiża Ewropea - Ftuħ ta' suq tal-ispazju - Politika industrijali spazjali Ewropea (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Rimantas Šadžius


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Regoli kontra ċerti prattiki ta' evitar tat-taxxa * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli kontra l-prattiki ta' evitar tat-taxxa li jaffettwaw direttament il-funzjonament tas-suq intern [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Hugues Bayet ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Luděk Niedermayer f'isem il-Grupp PPE, Emmanuel Maurel f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Enrique Calvet Chambon f'isem il-Grupp ALDE, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lefteris Christoforou, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Molly Scott Cato, Dimitrios Papadimoulis, Philippe Lamberts, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marc Tarabella, Roger Helmer, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Danuta Maria Hübner, Anneliese Dodds, Ashley Fox, Nils Torvalds, Miguel Viegas, Benedek Jávor, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Costas Mavrides, David Coburn, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Janusz Korwin-Mikke, Laurenţiu Rebega, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Gunnar Hökmark, Paul Tang u Notis Marias.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Interventi ta': Cecilia Wikström, Matt Carthy, Tom Vandenkendelaere, Elly Schlein u Stanisław Ożóg.

°
° ° °

Il-President għarraf li dalgħodu sar attentat f'Istanbul.

°
° ° °

Interventi ta': Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Neena Gill, Branislav Škripek, Romana Tomc, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Lefteris Christoforou, Bendt Bendtsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly u Burkhard Balz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Brian Hayes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Philippe Lamberts, u Ana Gomes.

Interventi ta': Pierre Moscovici u Hugues Bayet.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.13 tal-Minuti ta' 8.6.2016.


3. Swieq fl-istrumenti finanzjarji ***I - Swieq tal-istrumenti finanzjarji, abbuż tas-suq u saldu tat-titoli ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' ċerti dati [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli fir-rigward ta' ċerti dati [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber ippreżenta r-rapporti.

Intervent ta': Jonathan Hill (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Anneliese Dodds f'isem il-Grupp S&D, Stanisław Ożóg f'isem il-Grupp ECR, Cora van Nieuwenhuizen f'isem il-Grupp ALDE, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino u Emmanuel Maurel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jean-Paul Denanot, Notis Marias u Eleftherios Synadinos.

Interventi ta': Jonathan Hill u Markus Ferber.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.6 u punt 5.7 tal-Minuti ta' 7.6.2016.


PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

4. Kompożizzjoni tal-Parlament

Il-President ingħaqad mal-kondoljanzi espressi lbieraħ mill-President tal-Parlament lill-familja ta' Gianluca Buonanno u lill-kollegi tal-grupp politiku tiegħu.

°
° ° °

L-awtoritajiet kompetenti Żvediżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Jakop Dalunde minflok Peter Eriksson bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 7 ta' Ġunju 2016.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Jakop Dalunde jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


5.1. Protokoll biex jiġi eliminat il-kummerċ illeċitu tal-prodotti tat-tabakk tal-Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk fil-Konvenzjoni ta' Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fuq il-Kontroll tat-Tabakk, bl-eċċezzjoni tad-dispożizzjonijiet tiegħu li ma jaqgħux taħt it-Titolu V tal-Parti III tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea [14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0238)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


5.2. Preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti: Ftehim tal-UNECE *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tar-Reviżjoni 3 tal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-adozzjoni ta' preskrizzjonijiet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, it-tagħmir u l-partijiet li jistgħu jintramaw u/jew jintużaw fuq vetturi bir-roti u l-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent reċiproku tal-approvazzjonijiet mogħtija abbażi ta' dawn il-preskrizzjonijiet ("Ftehim Rivedut tal-1958") [13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Bernd Lange (A8-0185/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0239)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


5.3. Ftehim ta' Kummerċ UE-Kolombja u Perù (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll Addizzjonali mal-Ftehim ta' Kummerċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Kolombja u l-Peru, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0240)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll addizzjonali.


5.4. Kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tar-reġimi ta' proprjetà ta' koppji internazzjonali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet dwar ir-reġimi ta' proprjetà ta' koppji internazzjonali, li tkopri kemm ir-reġimi ta' proprjetà matrimonjali u kemm l-effetti patrimonjali ta' sħubijiet reġistrati [08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0241)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill.


5.5. Eliminazzjoni tal-kummerċ illeċitu fil-prodotti tat-tabakk: protokoll tal-Konvenzjoni Qafas tad-WHO (kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll biex jiġi Eliminat il-Kummerċ Illeċitu tal-Prodotti tat-Tabakk għall-Konvenzjoni Qafas tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk, meta jkunu kkonċernati d-dispożizzjonijiet tiegħu dwar l-obbligi relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali u mad-definizzjoni ta' reati kriminali [14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Martina Anderson (A8-0198/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0242)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


5.6. Swieq fl-istrumenti finanzjarji ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' ċerti dati [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0126/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0243)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0243)


5.7. Swieq tal-istrumenti finanzjarji, abbuż tas-suq u saldu tat-titoli ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji, ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli fir-rigward ta' ċerti dati [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0125/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0244)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0244)


5.8. Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Rimantas Šadžius (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Rimantas Šadžius bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Bart Staes (A8-0183/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)
(Votazzjoni permezz ta' vot sigriet)

Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 7.6.2016)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0245)


5.9. Rapport 2015 dwar il-koerenza tal-politiki għall-iżvilupp (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport 2015 tal-UE dwar il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp [2015/2317(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0246)

Interventi

Charles Goerens ressaq emenda orali għall-paragrafu 8. Billi aktar minn 40 Membru opponew li din l-emenda orali tiġi kkunsidrata, din ma ġietx aċċettata.


5.10. L-Alleanza l-Ġdida għas-Sigurtà Alimentari u n-Nutrizzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar l-Alleanza l-Ġdida għas-Sigurtà tal-Ikel u n-Nutrizzjoni [2015/2277(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0247)


5.11. Evalwazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) (votazzjoni)

Rapport dwar l-Evalwazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità (IAS) u dwar l-Attivitajiet tal-Fondazzjoni tal-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS), tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għar-Rappurtar Finanzjarju (EFRAG) u tal-Bord tas-Sorveljanza tal-Interess Pubbliku (PIOB) [2016/2006(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0248)


5.12. Operazzjonijiet ta' Appoġġ għall-Paċi - l-involviment tal-UE man-NU u l-Unjoni Afrikana (votazzjoni)

Rapport dwar l-Operazzjonijiet ta' Appoġġ għall-Paċi - l-involviment tal-UE man-NU u l-Unjoni Afrikana [2015/2275(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0249)


5.13. Prattiki kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel (votazzjoni)

Rapport dwar il-prattiki kummerċjali inġusti fil-katina tal-provvista tal-ikel [2015/2065(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Edward Czesak (A8-0173/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0250)


5.14. Soluzzjonijiet teknoloġiċi għal agrikoltura sostenibbli fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar is-soluzzjonijiet teknoloġiċi għal agrikoltura sostenibbli fl-UE [2015/2225(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0251)


5.15. It-tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-farms Ewropej (votazzjoni)

Rapport dwar it-tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-farms Ewropej [2015/2227(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Jan Huitema (A8-0163/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0252)


6. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Markus Ferber - A8-0126/2016
Stanislav Polčák

Rapport Markus Ferber - A8-0125/2016
Stanislav Polčák, Monica Macovei

Rapport Maria Heubuch - A8-0169/2016
Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Seán Kelly

Rapport Theodor Dumitru Stolojan - A8-0172/2016
Monica Macovei

Rapport Geoffrey Van Orden - A8-0158/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Rapport Edward Czesak - A8-0173/2016
Mairead McGuinness, Paloma López Bermejo, Momchil Nekov, Csaba Sógor, Monica Macovei, Seán Kelly

Rapport Anthea McIntyre - A8-0174/2016
Mairead McGuinness, Momchil Nekov, Seán Kelly

Rapport Jan Huitema - A8-0163/2016
Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly.


7. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.30. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

8. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


9. Sitwazzjoni attwali tal-aspetti esterni tal-aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni: lejn "Patt dwar il-Migrazzjoni" ġdid (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Sitwazzjoni attwali tal-aspetti esterni tal-aġenda Ewropea dwar il-migrazzjoni: lejn "Patt dwar il-Migrazzjoni" ġdid (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) u Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlu d-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Spinelli f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Janice Atkinson, Mike Hookem, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marita Ulvskog, u Frank Engel.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi ta': Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, biex jagħmel xi preċiżazzjonijiet dwar l-intervent preċedenti tiegħu, Richard Sulík, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andi Cristea, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos u Elly Schlein.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez u Josu Juaristi Abaunz.

Interventi ta': Federica Mogherini u Frans Timmermans.

Id-dibattitu ngħalaq.


10. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Bi qbil mal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għarraf lill-President tal-Parlament li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni fil-konfront ta':

ir-rakkomandazzjoni tal-Kumitat ECON li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament delegat tal-Kummissjoni tas-17 ta' Mejju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-arranġamenti, sistemi u proċeduri xierqa għall-parteċipanti fis-suq li jiżvelaw it-twettiq ta' sondaġġi tas-suq (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Jekk tali rakkomandazzjoni ma tkunx is-suġġett ta' oppożizzjoni min-naħa ta' grupp politiku jew ta' almenu erbgħin Membru sa terminu ta' erbgħa u għoxrin siegħa, titqies approvata. Fil-każ kuntrarju, se tkun sottoposta għal votazzjoni.

Ir-rakkomandazzjoni hija disponibbli fuq is-sit Europarl għall-perjodu ta' din is-sessjoni parzjali.


11. Pakkett dwar il-migrazzjoni legali - Pjan ta' azzjoni dwar l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Pakkett dwar il-migrazzjoni legali (2016/2758(RSP))

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Pjan ta' azzjoni dwar l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Kinga Gál f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Marina Albiol Guzmán f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Vicky Maeijer f'isem il-Grupp ENF, Carlos Coelho, Tanja Fajon u Branislav Škripek.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog u Péter Niedermüller.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa u João Pimenta Lopes.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


12. Deċiżjoni adottata dwar aġenda għal Ħiliet Ġodda għall-Ewropa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni adottata dwar aġenda għal Ħiliet Ġodda għall-Ewropa (2016/2504(RSP))

Intervent ta': Inés Ayala Sender dwar il-preżenza fil-gallarija ta' grupp ta' viżitaturi li ġej mill-belt ta' Calanda, Spanja.

Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': David Casa f'isem il-Grupp PPE, Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Martina Dlabajová f'isem il-Grupp ALDE, João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Anne Sander, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sven Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Kostadinka Kuneva, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog u Nikolaos Chountis.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward u Eva Paunova.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić u Bill Etheridge.

Intervent ta': Marianne Thyssen.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


13. Sitwazzjoni fil-Bangladesh (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fil-Bangladesh (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (President tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan u Ana Gomes.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

Interventi ta': Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri u Agnes Jongerius.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Kateřina Konečná u Csaba Sógor.

Intervent ta': Bert Koenders.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (approvazzjoni) *** - Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (adeżjoni tal-Kroazja) *** - Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (riżoluzzjoni) (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjon, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Filippini, min-naħa l-oħra [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll għall-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Filippini, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, ta' Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Filippini, min-naħa l-oħra [2015/2234(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok ippreżenta r-rapporti.

Intervent ta': Bert Koenders (President tal-Kunsill) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Werner Langen f'isem il-Grupp PPE, Goffredo Maria Bettini f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld u Alessia Maria Mosca.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias.

Intervent ta': Bert Koenders.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.10, punt 12.09 u punt 12.11 tal-Minuti ta' 8.6.2016.


15. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-Gruppi PPE u S&D dawn it-talbiet ta' ħatra li ġejjin:

Kumitat INTA: Laima Liucija Andrikienė

Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża: Laima Liucija Andrikienė

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tal-Pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN): Daciana Octavia Sârbu minflok Sorin Moisă

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti: Sorin Moisă minflok Daciana Octavia Sârbu

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


16. Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000038/2016) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kunsill: Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000039/2016) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

Bert Koenders (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb il-mistoqsija B8-0367/2016.

Jan Philipp Albrecht daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija B8-0368/2016.

Interventi ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, David McAllister, Ana Gomes, Martina Anderson, Zoltán Balczó, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho u Daniel Buda.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Bill Etheridge u Ruža Tomašić.

Interventi ta': Věra Jourová u Bert Koenders.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar is-segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0580/2016);

—   Monika Hohlmeier u Jeroen Lenaers f'isem il-Grupp PPE, dwar is-segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0584/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.14 tal-Minuti ta' 8.6.2016.


17. Kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju għas-sigurtà u d-difiża Ewropea - Ftuħ ta' suq tal-ispazju - Politika industrijali spazjali Ewropea (dibattitu)

Rapport dwar kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju għas-sigurtà u d-difiża Ewropea [2015/2276(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Ftuħ ta' suq tal-ispazju (2016/2731(RSP))

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Politika industrijali spazjali Ewropea (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Marian-Jean Marinescu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE).

Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Doru-Claudian Frunzulică f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Cora van Nieuwenhuizen f'isem il-Grupp ALDE, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michel Reimon f'isem il-Grupp Verts/ALE, Bill Etheridge f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski u Franck Proust.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u João Ferreira.

Interventi ta': Elżbieta Bieńkowska u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Constanze Krehl u Flavio Zanonato f'isem il-Grupp S&D, Evžen Tošenovský u Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Cora van Nieuwenhuizen f'isem il-Grupp ALDE, Michel Reimon f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Borrelli, Isabella Adinolfi u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-iżvilupp tas-suq spazjali (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.15 u punt 12.16 tal-Minuti ta' 8.6.2016.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 583.763/OJME).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.20.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Ayuso, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate


Anness 1 - Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Rimantas Šadžius

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zullo.

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana.

Avviż legali - Politika tal-privatezza