Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург

3. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 06/2016 и DEC 07/2016.

В контекста на разпоредбите на член 203, параграфи 5 и 7 от Финансовия регламент комисията по бюджети не взе решение против проекта за сключване на 15-годишен договор за ползване за заемането на сградите „Black Pearl“ и „Merode“.

В контекста на разпоредбите на член 203, параграф 5 от Финансовия регламент комисията по бюджети не взе решение против проекта за строеж на новата лабораторна сграда („Крило M“) в Института за радиоактивните елементи към Съвместния изследователски център в Карлсруе, Германия.

В контекста на разпоредбите на член 203, параграфи 5 и 7 от Финансовия регламент и член 88, параграф 2 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № 1271/2013 комисията по бюджети не взе решение против проекта за окончателните помещения на седалището на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията в Стокхолм.

Правна информация - Политика за поверителност