Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 8. juni 2016 - Strasbourg

3. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Europa-Kommissionens bevillingsoverførsler DEC 06/2016 og DEC 07/2016.

Budgetudvalget havde inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 203, stk. 5 og 7, i finansforordningen ikke truffet nogen afgørelse, der gik imod forslaget om indgåelse af en brugsretsaftale for 15 år for ibrugtagelsen af bygningerne "Black Pearl" og "Merode".

Budgetudvalget havde inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 203, stk. 5, i finansforordningen ikke truffet nogen afgørelse, der gik imod forslaget om opførelse af den nye laboratoriebygning ("Wing M") i Det Fælles Forskningscenter under Institut for Transuraner i Karlsruhe i Tyskland.

Budgetudvalget havde inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 203, stk. 5 og 7, i finansforordningen og artikel 88, stk. 2, i Kommissionens delegerede retsakt (EU) nr. 1271/2013 ikke truffet nogen afgørelse, der gik imod forslaget om de endelige lokaler til hjemstedet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme i Stockholm.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik