Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

3. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφασίζει να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 06/2016 και DEC 07/2016.

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 203 παράγραφοι 5 και 7 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν λαμβάνει απόφαση αντίθετη με το σχέδιο σύναψης σύμβασης επικαρπίας 15 ετών για τη χρήση των κτηρίων "Black Pearl" και "Merode".

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 203 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν λαμβάνει απόφαση αντίθετη με το σχέδιο κατασκευής του νέου κτηρίου του εργαστηρίου ("Wing M") στο Κοινό Κέντρο Ερευνών του Ινστιτούτου για τα Υπερουράνια Στοιχεία στην Καρλσρούη της Γερμανίας.

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 203 παράγραφοι 5 και 7 του δημοσιονομικού κανονισμού και του άρθρου 88 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1271/2013, η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν λαμβάνει απόφαση αντίθετη με το σχέδιο τελικών εγκατάστασεων της έδρας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στη Στοκχόλμη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου