Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 8. juuni 2016 - Strasbourg

3. Assigneeringute ümberpaigutamine

Kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekud DEC 06/2016 ja DEC 07/2016.

Eelarvekomisjon ei esitanud finantsmääruse artikli 203 lõigete 5 ja 7 sätete alusel vastuseisu ettepanekule sõlmida hoonete „Black Pearl“ ja „Merode“ kasutamiseks 15-aastane üürileping.

Eelarvekomisjon ei esitanud finantsmääruse artikli 203 lõigete 5 ja 7 sätete alusel vastuseisu ettepanekule ehitada Saksamaal Karlsruhes asuva Teadusuuringute Ühiskeskuse Transuraanelementide Instituudi jaoks uus laborihoone („Wing M“).

Eelarvekomisjon ei esitanud finantsmääruse artikli 203 lõigete 5 ja 7 sätete ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artikli 88 lõike 2 sätete alusel vastuseisu ettepanekule Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse Stockholmis asuva peakorteri lõplike ruumide kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika