Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 8 juni 2016 - Straatsburg

3. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijvingen DEC 06/2016 en DEC 07/2016 van de Europese Commissie goed te keuren.

In het kader van de bepalingen van artikel 203, leden 5 en 7, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de sluiting van een vruchtgebruikovereenkomst van 15 jaar voor de ingebruikname van de gebouwen "Black Pearl" en "Merode".

In het kader van de bepalingen van artikel 203, lid 5, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de bouw van het nieuwe laboratoriumgebouw ("Wing M") in het Transuraneninstituut van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek in Karlsruhe, Duitsland.

In het kader van de bepalingen van artikel 203, leden 5 en 7, van het Financieel Reglement en artikel 88, lid 2, van de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) nr. 1271/2013, heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen het project betreffende de definitieve locaties van de zetel van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding in Stockholm.

Juridische mededeling - Privacybeleid