Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 8. júna 2016 - Štrasburg

3. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol o schválení rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 06/2016 a DEC 07/2016.

Výbor pre rozpočet v rámci ustanovení článku 203 odsekov 5 a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách neprijal rozhodnutie v rozpore s projektom týkajúcim sa uzavretia zmluvy o užívacom práve na obdobie 15 rokov na užívanie budov Black Pearl a Merode.

Výbor pre rozpočet v rámci ustanovení článku 203 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách neprijal rozhodnutie v rozpore s projektom výstavby novej budovy laboratória (Wing M) Spoločného výskumného strediska Inštitútu pre transurány v Karlsruhe (Nemecko).

Výbor pre rozpočet v rámci ustanovení článku 203 odsekov 5 a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 88 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 neprijal rozhodnutie v rozpore s projektom konečných priestorov sídla Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb v Štokholme.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia