Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

3. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 06/2016 och DEC 07/2016.

Budgetutskottet hade inom ramen för bestämmelserna i artikel 203.5 och 203.7 i budgetförordningen inte fattat något negativt beslut om förslaget om ingående av ett nyttjanderättskontrakt med en löptid på 15 år för utnyttjandet av byggnaderna "Black Pearl" och "Merode".

Budgetutskottet hade inom ramen för bestämmelserna i artikel 203.5 i budgetförordningen inte fattat något negativt beslut om förslaget om anläggande av en ny laboratoriebyggnad ("Wing M") inom det gemensamma forskningscentret vid Insitutet för transuraner i Karlsruhe, Tyskland.

Budgetutskottet hade inom ramen för bestämmelserna i artikel 203.5 och 203.7 i budgetförordningen samt artikel 88.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 inte fattat något negativt beslut om förslaget om finansiella lokaler vid Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, i Stockholm.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy