Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 8. června 2016 - Štrasburk

4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro kritéria k určení toho, zda by deriváty podléhající povinnosti clearingu měly podléhat obchodní povinnosti (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 26. května 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 24. května 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro přijímání finančních nástrojů k obchodování na regulovaných trzích (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 24. května 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro určení trhu významného z hlediska likvidity ve vztahu k oznamování dočasného zastavení obchodování (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 26. května 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 2. června 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy přístupu ve vztahu k referenčním hodnotám (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 2. června 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující nabízené předobchodní a poobchodní údaje a úroveň členění údajů (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 2. června 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zajištění spravedlivých a nediskriminačních služeb společného umístění a struktur poplatků (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 6. června 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

°
° ° °

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta pro předložení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se družstvům a jiným formám organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby (C(2016)02122 – 2016/2658(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. dubna 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce
předáno příslušnému výboru: AGRI

°
° ° °

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se na žádost příslušného výboru mění lhůta pro předložení námitek z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické normy pro metodiky a zásady týkající se ocenění závazků vzniklých z derivátů (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 23. května 2016, na žádost přáíslušného výboru

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy pro účastníky trhu zpřístupňující vnitřní informace, kteří provádějí sondování trhu (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 17. května 2016
, na žádost přáíslušného výboru

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro poměr mezi neprovedenými pokyny a obchody s cílem zabránit vytváření podmínek narušujících řádné fungování trhu (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))
Lhůta pro námitku:
3 měsíce od data přijetí, tj. 18. května 2016, na žádost přáíslušného výboru

předáno příslušnému výboru: ECON

Právní upozornění - Ochrana soukromí