Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 8. juuni 2016 - Strasbourg

4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 (finantsinstrumentide turgude kohta) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kriteeriume, mille alusel tehakse kindlaks, kas kliirimiskohustusega tuletisinstrumentide suhtes tuleks kohaldada kohustusliku kauplemiskoha nõuet (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (26. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega finantsinstrumentidega kauplemise peatamise ja lõpetamise kohta (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (24. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses finantsinstrumentide reguleeritud turgudel kauplemisele lubamist käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (24. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad likviidsuse poolest olulise turu kindlaksmääramist seoses kauplemise ajutisest peatamisest teavitamisega (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (26. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tegevuslubade väljastamist aruandlusteenuste pakkujatele ning neile esitatavaid organisatsioonilisi ja tehingute avaldamisega seotud nõudeid (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (2. juuni 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad juurdepääsu võrdlusalustele (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (2. juuni 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiseelsete ja -järgsete andmete kättesaadavaks tegemist ja andmete lahtikirjutatuse astet (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (2. juuni 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad nõudeid, millega tagada õiglased ja mittediskrimineerivad ühispaiknemisteenused ja teenustasude struktuurid (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (6. juuni 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

°
° ° °

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul vastuväite esitamise tähtaega pikendati (pädeva komisjoni taotlusel):

- Komisjoni delegeeritud määrus millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. aprill 2016)

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

°
° ° °

Delegeeritud õigusakti eelnõud, mille puhul pikendati vastuväite esitamise tähtaega 1 kuult 3 kuule (pädeva komisjoni taotlusel):

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL (millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega tuletisinstrumentidest tulenevate kohustuste hindamise meetodite ja põhimõtete jaoks (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (23. mai 2016), pädeva komisjoni taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad turgu sondeerivate avaldavate turuosaliste suhtes kohaldatavaid asjakohaseid kokkuleppeid, süsteeme ja protseduure (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (17. mai 2016), pädeva komisjoni taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (18. mai 2016), pädeva komisjoni taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika