Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 8. lipnja 2016. - Strasbourg

4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o kriterijima za utvrđivanje trebaju li izvedenice koje podliježu obvezi poravnanja podlijegati obvezi trgovanja (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 26. svibnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru:upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za suspenziju i isključenje financijskih instrumenata iz trgovanja (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 24. svibnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za uvrštenje financijskih instrumenata za trgovanje na uređenim tržištima (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 24. svibnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda za određivanje bitnog tržišta u smislu likvidnosti u vezi s obavješćivanjem o privremenom zaustavljanju trgovanja (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 26. svibnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izdavanje odobrenja za rad, organizacijske zahtjeve i objavljivanje transakcija za pružatelje usluga dostave podataka (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 2. lipnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o pristupu povezanom s referentnim vrijednostima (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 2. lipnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za određivanje objavljivanja podataka prije i poslije trgovanja te razine razdvajanja podataka (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 2. lipnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda o zahtjevima kojima se osiguravaju korektne i nediskriminirajuće kolokacijske usluge i strukture naknada (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 6. lipnja 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

°
° ° °

Nacrti delegiranih akata za koje je rok za ulaganje prigovora produžen na zahtjev nadležnog odbora:

- Delegirana uredba Komisije o odobravanju sporazuma i odluka zadruga i drugih oblika proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda u pogledu planiranja proizvodnje C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 11. travnja 2016.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

°
° ° °

Nacrti delegiranih akata za koje je rok izmijenjen za 1 do 3 mjeseca na zahtjev nadležnog odbora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava u vezi s regulatornim tehničkim standardima za metodologije i načela o vrednovanju obveza koje proizlaze iz izvedenica (C(2016)02967 – 2016/2744(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 23. svibnja 2016. na zahtjev nadležnog odbora

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odgovarajuće mjere, sustave i postupke za sudionike na tržištu koji vrše objavljivanje i provode istraživanja tržišta (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 17. svibnja 2016. na zahtjev nadležnog odbora

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda za omjer neizvršenih naloga i transakcija radi sprečavanja neurednih uvjeta trgovanja (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 18. svibnja 2016. na zahtjev nadležnog odbora

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti