Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 8 iunie 2016 - Strasbourg

4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile prin care să se stabilească dacă instrumentele financiare derivate care fac obiectul obligației de compensare ar trebui să facă obiectul obligației de tranzacționare (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 26 mai 2016

retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la suspendarea și retragerea de la tranzacționare a instrumentelor financiare (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 24 mai 2016

retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind admiterea instrumentelor financiare la tranzacționare pe piețele reglementate (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 24 mai 2016

retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru determinarea condițiilor în care o piață este semnificativă din punctul de vedere al lichidității în vederea notificării unei întreruperi temporare a tranzacționării (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 26 mai 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 2 iunie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la valorile de referință (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 2 iunie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea furnizării de date pretranzacționare și posttranzacționare și a nivelului de dezagregare a datelor (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 2 iunie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele de asigurare a unor servicii de colocare și a unor structuri de taxare echitabile și nediscriminatorii (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 6 iunie 2016

retrimis fond: ECON

°
° ° °

Proiect de act delegat pentru care termenul de formulare a obiecțiunilor a fost prelungit la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de autorizare a acordurilor și deciziilor cooperativelor și ale altor forme de organizații de producători din sectorul laptelui și produselor lactate în ceea ce privește planificarea producției C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 11 aprilie 2016

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni

retrimis fond: AGRI

°
° ° °

Proiecte de acte delegate pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni, la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru metodologiile și principiile referitoare la evaluarea pasivelor care provin din instrumente financiare derivate (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 23 mai 2016, la cererea comisiei competente

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru modalități, sisteme și proceduri adecvate destinate participanților la piață care divulgă informații atunci când desfășoară activități de sondare a pieței (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 17 mai 2016, la cererea comisiei competente

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportul ordinelor neexecutate față de tranzacții cu scopul de a preveni condițiile de tranzacționare de natură să perturbe stabilitatea pieței (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 18 mai 2016, la cererea comisiei competente

retrimis fond: ECON

Aviz juridic - Politica de confidențialitate