Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург

5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента беше предаден следният проект на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IІ към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на тиаклоприд (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - срок: 26 юли 2016 г.)
Препращане на водещата комисия: ENVI

Правна информация - Политика за поверителност