Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 8. června 2016 - Štrasburk

5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byl postoupen níže uvedený návrh prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o thiakloprid (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - lhůta: 26. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI

Právní upozornění - Ochrana soukromí