Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 8 juni 2016 - Straatsburg

5. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

Het volgende ontwerp van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, is aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat thiacloprid betreft (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - termijn: 26 juli 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI

Juridische mededeling - Privacybeleid