Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 8 czerwca 2016 r. - Strasburg

5. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt aktu wykonawczego podlegającego procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do tiakloprydu (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - termin: 26 lipca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności