Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 8 iunie 2016 - Strasbourg

5. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următorul proiect de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește substanța tiacloprid (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - termen: 26 iulie 2016)
retrimis fond: ENVI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate